Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatLipiec 25 2024 15:33:20 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wicedyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2023/2024Ochrona danych osobowych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2023

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2022”

Opublikowano najnowszy Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”. W rankingu ogólnopolskim w kategorii liceów nasza Szkoła znalazła się na 577. miejscu w Polsce i uzyskała honorowy tytuł "Brązowej Szkoły 2022". Tytuł i wyróżnienie graficzne stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania. Autorzy rankingu analizowali wyniki liceów, biorąc pod uwagę następujące trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Jak pisze Kapituła rankingu: „W rankingu 2022 analizowaliśmy wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju) i 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłaszamy listę 1000 najlepszych liceów .(…) Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową”. Natomiast w wojewódzkim rankingu liceów 2022 (województwo dolnośląskie) nasze Liceum uplasowało się na 36. miejscu spośród 74. analizowanych liceów. O kryteriach, o miejscach innych szkół przeczytać można na stronach:

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-dolnoslaski


Efekty pracy edukacyjnej potwierdzają również dane zamieszczone w wewnętrznym dokumencie Szkoły „Raporcie maturalnym 2021”. Poniższe zestawienie tabelaryczne ilustruje zdawalność egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2020/2021: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 97,0%, województwo dolnośląskie - 79,7%, średni wynik ogólnopolski - 87,0%

Wysoki poziom nauczania z przedmiotów maturalnych (języka polskiego i matematyki) na obu poziomach potwierdza również wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej publikowany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Analiza wykresów EWD dla przedmiotów maturalnych służy obiektywnej ocenie efektywności nauczania i zobrazowaniu przyrostu wiedzy uczniów w wyniku procesu edukacyjnego. Wykresy EWD za lata 2019-2021 pokazują, że nasze Liceum w nauczaniu matematyki można określić mianem szkoły sukcesu, czyli maturzyści osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne przy wysokiej efektywności nauczania. Natomiast z języka polskiego Liceum określa się jako szkołę wspierającą, która pracuje z uczniami o niższych wynikach na egzaminie, ale mimo to wzbogaca ich umiejętności, pozwalając osiągnąć wynik relatywnie lepszy w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego oraz jako szkołę sukcesu ze względu na to, że abiturienci uzyskują średnie wyniki egzaminacyjne, ale efektywność nauczania jest wysoka.

tekst: Urszula Zachara, nauczycielka języka polskiego

Copyright © 2015
5518838 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: