Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatMaj 13 2021 03:01:36 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2021/2022
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2021

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Trzy lata nauki – dwa dni pożegnań, a potem…matura!

Drodzy Uczniowie,
30 kwietnia 2021r. to dzień zakończenia Waszej edukacji w Liceum. Wszystkim nam wydaje się, że niedawno rozpoczynaliście swoją przygodę w naszej Szkole, a jednak było to prawie 3 lata temu– 3 września 2018r. Wtedy w auli szkolnej imienia Heleny Kuczkowskiej, jednak w innej formie niż dzisiejsze spotkanie.
Dzisiaj w tak dużej grupie możemy spotkać się tylko online.
Nie tak wyobrażaliśmy sobie tę chwilę i nie takiej chwili oczekiwaliście. Miała być wyjątkowa gala, radosna atmosfera, zewsząd słyszane wesołe rozmowy, piękne stroje, nominacje do szkolnych Oscarów – niestety z tego wszystkiego na dzień dzisiejszy musieliśmy zrezygnować. (…)Jesteście już drugim rocznikiem, który kończy szkołę bez uroczystej gali, a dodatkowo pierwszym, który przystąpi do egzaminu maturalnego bez tradycyjnej studniówki.
Pamiętajcie jednak jeszcze, że jesteście wyjątkowym i niepowtarzalnym rocznikiem, gdyż wśród Was jest wiele wspaniałych i niepowtarzalnych osobowości.

Tymi słowami, 29 kwietnia na platformie DiscordPan Tomasz Błauciak, Dyrektor naszego Liceum, zwrócił się do tegorocznych trzecioklasistów. Usłyszeliśmy, że 14 osób uzyskało średnią powyżej 4,75 (liczoną ze wszystkich przedmiotów – od pierwszej klasy do trzeciej), a cztery z nich otrzyma Nagrody Starosty Ząbkowickiego. Charakterystyki rzeczywiście potwierdzają to, co mówił Pan Dyrektor: to wyjątkowe osoby!

Nagrodami Starosty Ząbkowickiego wyróżnieni zostaną:

1. Sandra Postawa – uczennica klasy matematyczno- informatycznej uzyskała średnią ocen za cały okres nauki 4,85. T empatyczna i wrażliwa na ludzkie problemy dziewczyna, przy tym obowiązkowa i wzorowo realizująca powierzone zadania. Uczennica o wysokiej kulturze osobistej, działająca na różnych płaszczyznach: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przez 2 lata, koordynatorka radiowęzła przez 3 lata, aktywna uczestniczka wielu akcji charytatywnych na terenie powiatu, zaangażowana w projekcie społecznym w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, czynna reprezentantka Szkoły w zawodach sportowych, współorganizatorka apeli szkolnych. Ponadto wspierała organizacyjne ząbkowicką edycję DFN ,uczestniczyła w promocjach Szkoły.

2. Kacper Bieńka uczęszczał do klasy trzeciej o profilu dziennikarsko-językowym. W klasyfikacji końcowej osiągnął średnią ocen 5,54, wyróżnił się wzorową frekwencją i wzorowym zachowaniem.
W bieżącym roku szkolnym Kacper osiągnął spektakularne sukcesy, uzyskując
w pięciu olimpiadach przedmiotowych tytuł finalisty: VII Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. Został też laureatem ogólnopolskich konkursów: XX Ogólnopolskiego Turniej Reportażu, w którym również brali udział uczniowie z Czech i Stanów Zjednoczonych. oraz zajął 1. miejsce w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Kacper to finalista: XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz Konkursu Wiedzy o Wincentym Witosie i Ruchu Ludowym.
Kacper to uczeń o wysokiej kulturze osobistej, wyjątkowej erudycji, inteligencji werbalnej, dojrzałości intelektualnej, znany z rzetelnej i systematycznej pracy. Jest bardzo konsekwentny w realizacji podjętych zamierzeń. Chętnie pisał artykuły na stronę internetową Szkoły, pomagał innym uczniom w przypadku trudności w nauce. Stanowi dla nich autorytet naukowy i wzór pracowitości.
Kacper dodatkowo za swoje osiągnięcia został wytypowany do stypendium Ministra Edukacj Narodowej.

3. Marcin Pałyga– uczeń klasy matematyczno-językowej. Przez trzy lata nauki w Liceum osiągał bardzo dobre wyniki. Dzięki systematycznej, rzetelnej pracy oraz twórczemu myśleniu jego końcowa średnia ocen to 5,16. Brał udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego, historii.
W drugiej klasie wraz z drużyną walczył w finale strefy wałbrzyskiej piłki siatkowej. Przez trzy lata grał w klubie (Orzeł Ząbkowice) na szczeblu okręgowym oraz wojewódzkim. Marcin chętnie pomagał koleżankom i kolegom w nauce w zakresie przedmiotów ścisłych, a także języków obcych.
Aktywnie włączał się w życie klasy, brał udział we wszystkich organizowanych przedsięwzięciach. W 2019 roku pracował jako wolontariusz WOŚP. Marcin to osoba kulturalna, solidna, zawsze wywiązująca się z podjętych zobowiązań i zadań.

4. Katarzyna Kubacka uczęszczała do klasy trzeciej o profilu dziennikarsko
- językowym. Przez cały okres edukacji osiągała wysokie wyniki w nauce. W klasyfikacji końcowej jej średnia ocen to 5,13. Brała udział w olimpiadach przedmiotowych na różnych etapach, m.in. w części pisemnej etapu okręgowego L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Historycznej oraz w szkolnych konkursach lingwistycznych. Aktywnie uczestniczyła również w wymianie polsko - niemieckiej w Wiesloch, wykazując się kompetencjami językowymi i merytorycznymi.
Uczennica wyróżnia się ponadprzeciętnym poziomem dojrzałości intelektualnej, wyjątkową kulturą osobistą i pracowitością oraz niezwykłą rzetelnością w wypełnianiu szkolnych obowiązków.

Wspaniałymi wynikami i wieloma osiągnięciami może pochwalić się również pozostała dziesiątka uczniów:

Z klasy 3a biologiczno- chemicznej
Uczennica Magdalena Szaczkowska uzyskała średnią ocen na zakończenie klasy trzeciej 4,94. Przedmioty przyrodnicze jak biologia, chemia to pasja Magdy.

W klasie drugiej i trzeciej uczestniczyła w Powiatowym Konkursie Immunologicznym.

Nie są jej obce inne dziedziny biologii jak ekologia, dlatego uczestniczyła w Olimpiadach Wiedzy Ekologicznej, Powiatowych Konkursach o HIV i AIDS oraz w szkolnym Konkursie Chemicznym.

Magda jest wzorową uczennicą, każdego roku uzyskała prawie 100% frekwencję, jest pogodna i koleżeńska i bardzo pracowita!

Marzeniem Magdy jest kontynuowanie studiów w zakresie chemii.

Z klasy 3 b o profilu dziennikarsko-językowym:
Paula Wierpowska w klasyfikacji końcowej osiągnęła 5,0. Paula wyróżnia się wyjątkową kulturą osobistą i pracowitością oraz niezwykłą rzetelnością w wypełnianiu szkolnych obowiązków. Interesuje się językami obcymi, historią, kulturą antyczną, (brała udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym), muzyką. Gra na gitarze i fortepianie, szczególnie kompozycje Fryderyka Chopina. Uwielbia podróże po Europie i Azji, ponieważ fascynują ją inne kultury.

Wiktoria Grabowska w klasyfikacji końcowej osiągnęła średnią ocen 4,87. Wiktoria wyróżnia się wyjątkową kulturą osobistą i pracowitością oraz niezwykłą rzetelnością w wypełnianiu szkolnych obowiązków. Interesuje się modą, kulinariami, uwielbia podróże, ponieważ umożliwiają jej poznawanie egzotycznych kultur.

Z klasy 3c matematyczno- informatycznej
Katarzyna Zielecka uzyskała średnią ocen z trzech lat nauki 4,81.
Obowiązkowa i skutecznie realizująca powierzone zadania. Wzorowa uczennica o wysokiej kulturze osobistej, działająca na różnych płaszczyznach: pomoc przy uroczystości ślubowania klas pierwszych i Święta Edukacji Narodowej, pomoc przy obsłudze technicznej spotkań podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (etap szkolny), udział w eliminacjach okręgowych online LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, pomoc przy minifinale WOŚP 2020,organizowanie spotkania przedwigilijnego.

Jędrzej Krzywonos uzyskał średnią ocen na koniec trzech lat nauki 4,88.
Skuteczny w zdobywaniu wiedzy, o czym świadczy najwyższa w klasie średnia ocen.
Należycie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Zaangażowany w pomoc na rzecz chorej Natalii.

Z klasy 3d matematyczno-językowej
Wojciech Ciapka (5,06) to osoba o różnorodnych zainteresowaniach. Pracowitość, sumienność, solidność- to jego znaki rozpoznawcze. Bardzo aktywny na zajęciach: gdy inni milczeli, on zawsze ratował sytuację.

Maciej Zieliński (5,06) – świetny matematyk, ale i…historyk. Dwukrotnie brał udział w etapach okręgowych olimpiady historycznej. Znakomicie wywiązywał się ze swojej funkcji w poczcie sztandarowym Szkoły. Maciek służył pomocą w nauce innym, a także dwukrotnie był wolontariuszem WOŚP.

Sandra Stawasz (5,0) to osoba ambitna i twórcza. Dla niej nie ma zagadnień niemożliwych do opanowania, przeszkód, których nie można by pokonać. Pracowitość, upór, ale i wrażliwość – to jej cechy charakterystyczne.

Ewelina Fryc ( 4,94) interesuje się wieloma dziedzinami: podróżami, tańcem, historią. To wielbicielka teatru Witkacego i matematyki. Potrafiła przez niełatwe trzy lata w Liceum łączyć pasje z nauką. Sumienna, rzetelna i zawsze gotowa do pomocy innym.

Karolina Gnach (4.83) to przykład zaangażowania w pomoc: uczestniczyła w programie społecznym „Szlachetna paczka”, wspierała innych w nauce i w różnych problematycznych sytuacjach. Doskonaliła umiejętności w zakresie języków obcych. Zajęcia w szkole potrafiła połączyć z pasją: tańcem. Znakomicie wywiązywała się ze swojej funkcji w poczcie sztandarowym Szkoły.

Po tej części spotkania usłyszeliśmy bardzo ważną i radosną wiadomość: wszyscy ukończyli Szkołę, dzięki czemu 111 maturzystów przystąpi do egzaminów! Pan Dyrektor pogratulował wszystkim trzecioklasistom i ich nauczycielom.
W piątek, 30 kwietnia nastąpiła kolejna część pożegnania – tym razem z wychowawcami. Podzieleni na tury już nie w charakterze uczniów, ale jako absolwenci przybywali maturzyści, aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Klasę 3a żegnała Pani Regina Bigoś, 3b Pani Urszula Zachara, 3c Pan Marek Pendel, 3d Pani Jolanta Depczyńska.
Po raz drugi w maseczkach, z zachowaniem dystansu, po dezynfekcji rąk licealiści 2018-2021 kończyli rok szkolny. Tym razem jednak ze świadomością, że na stałe opuszczają mury Liceum… Oczywiście przyjdą na poszczególne egzaminy maturalne, ale to nie to samo… Dlatego też pożegnaniu towarzyszyły łzy i młodzieży, i wychowawców.

Ale jak powiedział Pan Dyrektor: Żal ogarnia wszystkich, że kończycie już naukę i opuszczacie naszą Szkołę. Pamiętajcie jednak, że w dalszym ciągu możecie na nas liczyć.

Od 4 maja rozpocznie się kolejny maraton maturalny, inny, bo w warunkach pandemii, ale Wy, Maturzyści, jesteście dobrze przygotowani i na pewno dacie z siebie wszystko!

Tekst: pani Jolanta Depczyńska
Foto: pani Sylwia Machnik

Copyright © 2015
3124363 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: