Dyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich

Tomasz Błauciak
e-mail - dyrektor@lozabkowice.pl

-------------------------------------------------
Wicedyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich

Mariola Hajduk
e-mail - wicedyrektor@lozabkowice.pl