Strona główna Plan lekcji Kontakt Dyrektor informuje Filmy Spotkanie z Prezydentem WolontariatWrzesie 19 2019 16:30:32 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
dyrektor@lozabkowice.pl
_______________
Wicedyrektor
Mariola Hajduk
wicedyrektor@lozabkowice.pl
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2018/2019Inspektor Ochrony Danych

Nowa formuła egzaminu maturalnego


Galeria filmów


Fotogaleria


Strona główna

Sport w szkole

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Plan lekcji

Kontakt


Gazeta szkolna

Matura 2019

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Reklama

Znak Jakości Szkoły 2014

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Zabkowice Slaskie

www.cg.edu.pl

Mam haka na czerniaka

Nawigacja
Portal
  Dyrektor informuje
  Licealne laury
  Historia III LO
  Cogito ergo sum
  Wolontariat
  DFN 2011
  Mam haka na chłoniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Mam haka na chłoniaka

Mam haka na chłoniaka-2014r.

Ciekawe spotkania

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich: Daria, Edyta i Eliza Józwiszyn pojechały 23 stycznia 2014 r. do Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu w celu przeprowadzenia wywiadu z Kierownikiem Katedry i Kliniki prof. dr. hab. Kazimierzem Kuliczkowskim.

Licealistki realizują zadania Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka Na Raka”. Pozyskane informacje mogą przekazać innym uczniom podczas prowadzonych w szkołach prelekcji.

Profesor Kuliczkowski od 40 lat zajmuje się leczeniem nowotworów, także chłoniaka. Zachorowalność na ten rodzaj nowotworu na Dolnym Śląsku jest dosyć duża, gdyż do kliniki zgłasza się rocznie ponad 15 tysięcy pacjentów. Na oddział Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu przyjmuje się osoby dorosłe od 18 roku życia. Powiększone węzły chłonne lub objawy ogólne: nocne poty, chudnięcie i gorączka niewiadomej przyczyny to ważne powody, ażeby zbadać przyczynę takich zmian. Dokładna analiza polega na pobraniu wycinka węzła chłonnego i przeprowadzeniu badania w celu wykluczenia nowotworu lub stwierdzenia jego rozpowszechnienia po całym ciele i określenia dalszego leczenia. Wyróżnia się ponad 30 rodzajów chłoniaków. Leczenie trwa około pół roku. Niestety, po leczeniu chemioterapią mogą wystąpić nawroty choroby, oczywiście nie w każdym przypadku. Chemioterapia ma za zadanie spowolnić rozwój nowotworu. Są także takie chłoniaki, które się tylko obserwuje.

Profesor Kazimierz Kuliczkowski przybliżył uczennicom ząbkowickiego LO wiadomości z zakresu zachorowań, diagnostyki i rodzajów chłoniaka. Zgodnie z często powtarzaną przez lekarzy prawdą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, Profesor przytoczył starogreckie powiedzenie Lepiej użyć wiedzy niż później żałować. Profilaktyka to przede wszystkim dbanie o odporność, właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna.

Tekst i zdjęcie: Daria Jóźwiszyn, kl. 1d

Zdemaskuj od razu chłoniaka, nie myśląc, że to tylko przeziębienia oznaka

Spotkanie młodzieży z ząbkowickiego ogólniaka na Rynku miejskim w Dniu Walki z Rakiem – 04 lutego 2014 r. pod hasłem „Zdemaskuj od razu chłoniaka, nie myśląc, że to tylko przeziębienia oznaka” – było wyjątkowe.

To już drugi rok, gdy młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Dniu Walki z Rakiem wychodzi ze swojej szkoły na Rynek miasta, by dotrzeć do mieszkańców Ząbkowic Śląskich z informacją na temat profilaktyki zachorowania na nowotwory. Happening z udziałem około 400 uczniów pod opieką dyrekcji, nauczycieli i wychowawców rozpoczął się po lekcjach o godzinie 12.45, gdy spod budynku liceum wyruszył korowód, wyposażony w plakaty, ulotki i sprzęt nagłaśniający to wszystko, co każdy powinien wiedzieć na temat chłoniaka.

Pięcioosobowa drużyna w składzie: Edyta, Eliza, Daria Jóźwiszyn, Marcin Brandys i Marcin Mikołajczyk pod opieką nauczycielki biologii pani Reginy Bigoś realizuje zadania VII edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka Na Raka” i jak w ubiegłym roku wychodzi na ulice miasta, by dzielić się swoją wiedzą i zachęcać do profilaktycznych badań.

Kontynuowana współpraca i objęcie młodzieży patronatem przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego pana Romana Festera, Burmistrza Miasta pana Marcina Orzeszka, Policję, Straż Miejską, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, gazety lokalne „Echo Tygodnia”, „Wiadomości Powiatowe”, „Gazetę Ząbkowicką”, portale internetowe „Express Miejski”, „Dobę”, „Ząbkowice4you” umożliwiły prowadzenie akcji na szeroką skalę, gdyż celem działań młodzieży jest właśnie dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

Ogólnopolski Program „Mam Haka Na Raka” jest wspierany również przez rodziców uczniów, którzy zostali zachęceni do badań profilaktycznych. Taką gotowość wykazało ponad 1000 osób, które złożyły swój podpis pod deklaracją potwierdzającą zapoznanie się z profilaktyką na ten rodzaj nowotworu układu odpornościowego, jakim jest chłoniak.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję oraz za udzielenie młodzieży wywiadów na miejskim Rynku. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec pani poseł Moniki Wielichowskiej, która brała udział w happeningu i podzieliła się własnymi doświadczeniami.

tekst: Daria Jóźwiszyn, kl.d
zdjęcia: Marcin Brandys, kl. 3c

Fotogaleria

Szkolenia realizowane przez młodzież LO w Ząbkowicach Śląskich.

Po okresie przygotowawczym trzy uczennice: Daria Jóźwiszyn, Edyta Jóźwiszyn i Eliza Jóźwiszyn z Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, które biorą udział w Ogólnopolskim Programie dla młodzieży „Mam Haka Na Raka”, przeprowadzają szkolenia dla młodzieży liceum. Odwiedzą następnie szkoły gimnazjalne i inne instytucje znajdujące się w powiecie ząbkowickim. Na potrzeby kampanii informacyjnej zostały przygotowane przez uczniów ulotki. Pomoc przy ich wydruku zaoferował Wydział Promocji Starostwa Powiatu Ząbkowickiego, za co bardzo dziękujemy. Ulotki zostaną rozdane w trakcie szkoleń młodzieży oraz podczas happeningu dla mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Te działania mają na celu dotarcie do jak największej liczby osób z informacją o zagrożeniach zachorowaniem na chłoniaka i zapobieganiu tej chorobie. Uczennice zbierają podpisy na deklaracjach, które są świadectwem, iż uświadomiły odbiorców, czym jest chłoniak, jakie są jego przyczyny oraz objawy i jaką profilaktykę należy stosować.

Wyróżnia się dwa rodzaje chłoniaków. Pierwszy to chłonia ziarniczy, zwany chorobą Hodgkina. Ten nowotwór ujawnia się często u młodych osób. Do drugiej grupy należą chłoniaki nieziarnicze występujące częściej u ludzi starszych.

Chłoniak jest przykładem niekontrolowanego namnażania limfocytów T lub limfocytów B. Dojrzałe limfocyty – zarówno B jak i T wspomagają organizm w jego walce z infekcjami, są składnikami krwi i układu odpornościowego, ale jeśli dzielą się w sposób niekontrolowany, są przyczyną powstawania nowotworów.

Według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co roku liczba zachorowań na chłoniami wzrasta o około 4-5%. To one stanowią piątą, szóstą przyczynę zgonów spośród wszystkich chorób nowotworowych. W Polsce szacuje się, że co roku zachorowuje ponad 6000 osób na chłoniaki, w tym około 1000 na chłoniaka Hodgkina. Wśród najczęściej występujących nowotworów w Polsce chłoniaki zajmowały 6. pozycję u mężczyzn i 7. u kobiet.

Do przyczyn powstania chłoniaka można zaliczyć: zaburzenia regulacji immunologicznej, infekcje wirusowe , promieniowanie jonizujące, przyjmowanie lęków immunosupresyjnych, które zapobiegają aktywności układu immunologicznego, ekspozycję na środki chemiczne owado- i grzybobójcze, infekcje bakteryjne, dietę bogatą w tłuszcze, palenie papierosów oraz zażywanie narkotyków.

Najczęstszym z pierwszych objawów chłoniaka jest niebolesne powiększenie węzła lub węzłów chłonnych w jednym z obszarów ciała, na przykład szyi, pach lub pachwin. Objawy mogą obejmować: znaczną utratę wagi w krótkim czasie, której nie można wyjaśnić w żaden sposób (zmiana diety, wzmożona aktywność), dręczące nocne, zlewne poty, wysoką temperaturę – niepowiązana z żadną infekcją czy chorobą, kaszel, problemy z przełykaniem lub duszność.

Wiele chorób przebiega z powiększeniem węzłów chłonnych np. grypa czy przeziębienie, jeżeli jednak wyżej wymienione objawy utrzymują się dłużej niż przez trzy tygodnie należy zdecydowanie udać się do lekarza w celu ustalenia przyczyny powiększenia węzła chłonnego lub pojawienia się innych objawów.

Nie udało się dotychczas ustalić konkretnych działań, które mogą uchronić przed chłoniakami. Warto jednak zwrócić uwagę na te działania, które mają związek ze wszystkimi chorobami nowotworowymi i są zalecane jako działania profilaktyczne. Należy pamiętać o regularnej aktywności fizycznej, która ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Na co dzień należy dbać o jakość wody i pokarmów, które się spożywa. Szczególną wagę w walce z chłoniakiem ma niezwłoczne i prawidłowe rozpoznanie. Nie należy więc lekceważyć objawów, które nie są w sposób oczywisty związane z jakąś znaną przyczyną.

Zapraszamy mieszkańców powiatu ząbkowickiego do spotkania podczas happeningu z młodzieżą LO w Ząbkowicach Śląskich w dniu 04.02.2014r. o godzinie 13:00 na rynku miasta.

Dziękujemy Staroście Powiatu Ząbkowickiego, panu Romanowi Festerowi oraz Burmistrzowi Miasta, panu Marcinowi Orzeszkowi za pomoc młodzieży LO w realizacji zadań Programu „Mam Haka Na Raka”. Opiekun grupy – nauczyciel biologii Regina Bigoś oraz dyrekcja szkoły.

Prezentacja na temat chłoniaka

FotogaleriaRozpoczęła się VII edycja Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na Raka”

W tym roku głównym tematem jest chłoniak – nowotwór atakujący układ limfatyczny. Symptomy jego są często ignorowane, gdyż objawami przypomina zwykłe przeziębienie.

Częste przypadki zachorowań dotyczą starszych osób, po 60. roku życia, gdyż ich układ odpornościowy jest słabszy niż młodych ludzi. Jednak ten nowotwór coraz częściej diagnozuje się już u 13-14 latków, a w ostatnich latach podwoiła się ilość chorych w wieku 20-24 lat. Na zachorowania są narażone najbardziej osoby m.in. o obniżonej odporności oraz te, które poddały się wcześniejszemu leczeniu przeciwnowotworowemu.

Celem programu jest zachęcenie do badań profilaktycznych i poszerzenie wiedzy na temat chłoniaka.

W tym roku edycję „Mam Haka na Raka” przygotowują uczennice klasy I d ząbkowickiego LO o profilu biologiczno-chemicznym (Daria Józwiszyn, Edyta Józwiszyn i Eliza Józwiszyn) oraz uczniowie klasy III c o profilu matematyczno-informatycznym (Marcin Mikołajczyk i Marcin Brandys). Opiekunem zespołu jest nauczycielka biologii mgr Regina Bigoś.

Dziewczęta zrobioną przez siebie prezentację multimedialną pokażą podczas prelekcji w szkołach i ząbkowickich instytucjach.

Zespół wykona również ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi chłoniaka, a także z zasadami zapobiegania zachorowaniu na niego. Będą one rozdawane podczas happeningu, który odbędzie się 4 lutego 2014r. na rynku w Ząbkowicach Śląskich. Celem tego działania jest dotarcie z informacją do jak największej liczby mieszkańców powiatu ząbkowickiego.

1. Informacja o akcji „Mam haka na raka" 2013r.

Ruszyła szósta edycja Ogólnopolskiego Programu „Mam haka na raka”;. Negatywnym oczywiście „bohaterem” tegorocznej akcji jest czerniak, jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Jest to niezwykle podstępna choroba, która bardzo szybko się rozwija, powodując przerzuty do innych organów oraz wykazuje wyjątkowo wysoką odporność na leczenie, w tym na chemioterapię.

Na zachorowanie szczególnie narażone są osoby, które uwielbiają wylegiwać się na słońcu oraz odwiedzać solaria.

Czas więc już najwyższy, by zmienić swoje upodobania, bo opalona na ciemny brąz skóra niekoniecznie może oznaczać, że jest to skóra zdrowa.

Organizatorem programu „Mam haka na raka” jest Polska Unia Onkologii, partnerem strategicznym jest firma GSK Services Sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym.

Celem programu jest promocja badań profilaktycznych, wykształcenie świadomego zdrowotnie społeczeństwa oraz przełamanie tabu związanego z chorobami nowotworowymi. Jednym z kluczowych założeń jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych, a poprzez to zaangażowanie ich w realizację działań objętych programem.

W tegorocznej edycji programu bierze udział ponad pół tysiąca zespołów z całej Polski.

Ząbkowickie LO bierze udział w akcji od początku. Pierwsza edycja programu zakończyła się dla ząbkowickiego ogólniaka dużym sukcesem, nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce.

Tegoroczną edycję programu „Mam haka na raka” przygotowują uczennice klasy II a ząbkowickiego LO o profilu biologiczno - chemicznym Ewelina Zalewska, Emilia Iberle, Emilia Ciapka, Arleta Szpytma, Karolina Mateńczuk. Dziewczęta pracują pod opieką nauczycielki biologii mgr Reginy Bigoś.

Patronat medialny objęły lokalne tygodniki „Wiadomości Powiatowe” i „Echo Tygodnia”. W tym roku do akcji włączył się OHP, jako partner w konkursie plastycznym. Konkurs plastyczny promujący profilaktykę zachorowań na czerniaka prowadzony jest pod kierunkiem nauczycielki z OHP pani Anny Iberle.

W ramach akcji dziewczęta przygotowały prezentację multimedialną, która była pokazywana podczas prelekcji w szkołach i ząbkowickich instytucjach.

Wykonana jest również ulotka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące samej choroby oraz skutecznej profilaktyki.

Logo tegorocznej akcji ząbkowickiego LO to puzzle, przedstawiające zdrowe warstwy skóry. Czerniak do nich nie pasuje.

W piątek 22.02.2013r. o godzinie 13.00 na ząbkowickim rynku odbędzie się happening, podczas którego uczniowie LO będą rozdawać mieszkańcom miasta ulotki informacyjne. Zbierane będą również podpisy osób, które chciałyby poddać się profilaktycznemu badaniu. Warto poddać się takiemu badaniu, by rozwiać wątpliwości, czy znamię na skórze jest tylko zwykłym pieprzykiem, który dodaje nam urody, czy też może poważnie zagrozić naszemu zdrowiu.

Opiekun młodzieży Regina Bigoś oraz zespół prowadzący akcję składa serdeczne podziękowania staroście Romanowi Festerowi, który objął program patronatem oraz pomógł w wydrukowaniu ulotek, policji, która zapewnia bezpieczeństwo podczas happeningu, pogotowiu ratunkowemu, straży miejskiej, straży pożarnej, Sanepidowi oraz oczywiście dyrekcji szkoły, która wspiera działania zespołu i zaprasza wszystkich Czytelników w piątek o godzinie 13.00 na ząbkowicki rynek!

2. Szkolenia organizowane w ramach akcji  MAM HAKA NA CZERNIAKA: Prezentacja


Kliknij w miniaturkę zdjęcia, aby obejrzeć zdjęcia ze szkolenia


Happening Mam Haka Na Raka


„Think Globally, Act Locally – Myśl globalnie- działaj lokalnie”

Pod hasłem „Think Globally, Act Locally – Myśl globalnie- działaj lokalnie” odbył się 22.02.2013r. happening zorganizowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, którego celem było dotarcie do szerokiego grona mieszkańców powiatu ząbkowickiego i zachęcenie ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych.

Zespół uczennic w składzie: Emilia Ciapka, Emilia Iberle, Karolina Mateńczuk, Arleta Szpytman, Ewelina Zalewska pod opieką nauczycielki biologii mgr Reginy Bigoś kontynuował swój udział w VI edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam haka na raka”.

Aktywna postawa uczennic umożliwiła przejście do drugiego etapu akcji, w której bierze udział tylko 98 najlepszych drużyn z Polski spośród ponad 500, rozpoczynających realizację zadań programu. Nagrodą jest udział w gali finałowej, w której drużyna III LO weźmie udział 13.06.2013r. w Warszawie.

Finałowa gala projektu „Mam haka na raka” w Warszawie

Program „Mam haka na raka'' na pewno jest już wszystkim uczniom dobrze znany. Jak wiadomo, drużyna z naszego Liceum w tym roku zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu, w którym należało zaprojektować kampanię społeczną (w tym spot radiowy, telewizyjny oraz plakat), dotyczącą nowotworu skóry – czerniaka.

Na ogłoszenie wyników, które odbyło się 13 czerwca w Warszawie, organizatorzy zaprosili wszystkie 100 drużyn, uczestniczących w drugim etapie. Piątka dziewczyn z klasy 2a Emilia Ciapka, Emilia Iberle, Karolina Mateńczuk, Arleta Szpytma i Ewelina Zalewska z nauczycielką biologii panią Reginą Bigoś udały się do Warszawy, aby wziąć udział w finałowej gali. Wyjechałyśmy w środę rano, więc po południu byłyśmy już na miejscu. Po zakwaterowaniu w Agrykoli udałyśmy się na zwiedzanie stolicy.

Pogoda była wymarzona, dlatego spacerowałyśmy aż do wieczora. Zobaczyłyśmy m.in. Starówkę, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego ¯ołnierza, Pałac Nauki i Kultury oraz sąsiednie Złote Tarasy. W drodze powrotnej zaliczyłyśmy nawet przejażdżkę metrem. Po krótkim odpoczynku udałyśmy się do £azienek Królewskich, które znajdowały się tuż obok naszego hotelu. Mimo późnej pory było bardzo klimatycznie, jednak aby móc dostrzec wszystkie uroki parku, poszłyśmy tam ponownie o poranku. Miałyśmy możliwość podziwiać Teatr Stanisławowski, wywarł na nas duże wrażenie. Atrakcją były zamieszkujące park zwierzęta, udało nam się sfotografować wiewiórki, pawie. Spotkałyśmy także dziennikarza, który poprosił nas o udzielenie krótkiego wywiadu do stacji radiowej.

Przed południem udałyśmy się do ATM Studio, gdzie miała miejsca gala finałowa. Przybyło około 600 osób z całej Polski i wszyscy wyglądali bardzo odświętnie. Zostałyśmy mile ugoszczone, a przede wszystkim zaskoczone rozmachem, z jakim impreza została zorganizowana. Galę poprowadziła znana nam dobrze z telewizji Patrycja Kazadi. Wokół ogromnej sali, w której odbywało się wręczenie nagród, stały tablice z plakatami ilustrującymi projekt każdej z drużyn. Cała sala wypełniona była po brzegi stolikami, przy których oprócz uczestników konkursu zasiedli również goście honorowi, m.in. ministrowie, senatorowie i profesorzy. Niespodziewanie podeszła do nas starsza pani, która dowiedziała się, że reprezentujemy Ząbkowice Śląskie. Jak się okazało, pani Janina Rudnicka- Lewandowska niegdyś mieszkała w tym mieście, a obecnie jest członkinią Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.

Wyłoniono laureatów w kilku kategoriach, jedna drużyna oceniana była przez studentów Akademii Medycznej, w innej wyłoniono zwycięzców na podstawie podjętych przez nich działań lokalnych, jeszcze inna oceniana była przez przedstawicieli mediów. Jednakże głównymi bohaterami dnia zostali uczniowie Zespołu Szkół w Kietrzu, którzy zaprojektowali zwycięską kampanię – czyli tę, która w najbliższym czasie emitowana będzie w środkach masowego przekazu w całej Polsce. Po wręczeniu nagród odbyła premiera owego spotu telewizyjnego oraz flash mob, czyli wspólne wykonanie krótkiego układu tanecznego, oprócz tego dla wszystkich gości przygotowano także poczęstunek. Największą atrakcją dla młodzieży zdecydowanie były koncerty ambasadorów akcji, czyli Rafała Brzozowskiego, Natalii Szroeder oraz Libera, którzy wykonali swoje przeboje.

Wyjazd pełen był atrakcji, wrażeń i niespodzianek. Mimo że nie zostałyśmy laureatkami konkursu, wcale nie czujemy się przegrane. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uświadomiłyśmy społeczności lokalnej Ząbkowic Śląskich potrzebę profilaktyki lub możliwości wykrywania objawów raka skóry. Jeśli zachęciłyśmy chociaż jedną osobę, by poddała się badaniu profilaktycznemu, to jest dla nas duży sukces. Udział w akcji dał nam wiele doświadczeń, dlatego cieszymy się, że uczestniczyłyśmy w tym przedsięwzięciu.

tekst: Emilia Ciapka, 2a
foto: pani Regina Bigoś

Kliknij miniaturkę aby oglądać fotki z wycieczki do Warszawy


Copyright © 2015
2023334 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: