Znamy już wyniki matur!!!
Dodane przez Administrator dnia Lipiec 07 2023 21:12:10

Znamy już wyniki matur!!!…

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

Tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich mają powód do dumy i radości.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, tegoroczny egzamin maturalny w Formule 2023 zdało 91,1% uczniów. W Naszym Liceum zdawalność wyniosła 96 %. Mamy więc powód do dumy i radości.

Wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, uzyskane przez Naszych absolwentów, są wyższe od średniej uzyskanej przez uczniów powiatu i przedstawiają się następująco:

- język angielski- 87% , średnia powiatu to 85% , województwa 86%, a kraju 85%

- matematyka- 72%, średnia powiatu 67%, województwa 70%, kraju 71%

- język polski- 65%, średnia powiatu 63 %, województwa 66%, kraju 66%

Również wysoki wynik osiągnęli uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na poziomie podstawowym. Wynik procentowy LO to 73%, podczas gdy średnia w województwie wyniosła 66%,a w kraju 69%.

Możemy również pochwalić się wynikami uzyskanymi przez uczniów na poziomie rozszerzonym:

- z języka angielskiego średni wynik LO wynosi 72%, w powiecie 68%, województwie 70% i w kraju 69%

- z języka polskiego średni wynik w naszym LO to 57%, średni wynik powiatu to 51%, województwa 49%, a kraju 50%,

- język angielski dwujęzyczny- średnia LO to 79%, średnia województwa 66%, a kraju 75%.

Uczniowie, którym nie udało się osiągnąć pozytywnego wyniku, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Trzymamy za nich kciuki!

Autor