Finał LIII OLiJP = pierwsze 100% z Nowej Matury!
Dodane przez Administrator dnia Kwiecie 26 2023 07:05:00

Finał LIII OLiJP = pierwsze 100% z Nowej Matury!...

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

W dniach 20- 22 kwietnia 2023 r. odbył się centralny etap LIII Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, do którego został zakwalifikowany (spośród 10 uczestników z Dolnego Śląska) uczeń naszego LO - Mateusz Grzybowski z klasy II B. Komitet Główny LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego opublikował w sobotę wyniki, z których można być bardzo dumnym. Ukazały się w sobotę, Mateusz zdobył 41 punktów za część pisemną i ustną. Ten wynik (regulaminowo wystarczyło 10 p. z części pisemnej) daje uprawnienia do tytułu finalisty i skutkuje zwolnieniem ze zdawania egzaminów z języka polskiego, uzyskaniem na świadectwie dojrzałości 100% z trzech egzaminów maturalnych z języka polskiego zdawanych w Nowej Formule 2023! oraz zapewnieniem sobie wstępu na wszystkie kierunki humanistyczne na wyższych uczelniach.
Etap pisemny olimpiady polegał na napisaniu analizy porównawczej dwóch utworów lub rozprawki, co wymagało od uczestników bogatej wiedzy literackiej i erudycyjnej. Natomiast na etapie ustnym, do którego zakwalifikowano 99. uczestników, odbyła się rozmowa z komisją na przygotowane tematy językoznawcze i historycznoliterackie. Warto zaznaczyć, że w olimpiadzie polonistycznej udział brali uczniowie nie tylko z Polski, ale i z innych krajów europejskich, m.in. z: Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
W ramach olimpiady uczestnicy mieli zorganizowane wyjście do Teatru Studio w Warszawie oraz spotkanie z profesorami akademickimi.

Nad strategią przygotowania Mateusza do centralnego etapu olimpiady czuwała i opiekę merytoryczną sprawowała Pani mgr Urszula Zachara, która już w ubiegłych latach poprowadziła do sukcesu wielu olimpijczyków.

tekst: Mateusz Grzybowski, kl. II B
foto: Karolina Konieczna, kl. II B