Stanisław Piątek 1941-2022
Dodane przez Administrator dnia Grudzie 22 2022 20:28:14

Gdy przed tablicą z nekrologami przystają ludzie…

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

Gdy przed tablicą z nekrologami przystają ludzie, znaczy, że odszedł ktoś ważny. Tak właśnie było i tym razem. Pewnie niewielu jest w Ząbkowicach mieszkańców, którzy nigdy nie zetknęli się na swojej szkolnej drodze z Profesorem Stanisławem Piątkiem.
Był Pan..., nie, jest Pan w dalszym ciągu dla nas, absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, postacią bardzo ważną. Naszym wychowawcą, nauczycielem, kolegą z pracy.. Człowiekiem skromnym i pracowitym, lojalnym wobec społeczności, dla którego szkoła stanowiła istotną część życia. Nauczył nas Pan szacunku do wartości podstawowych, wrażliwości na potrzeby innych ludzi , uczciwości oraz niezgody na patos, pompatyczne gesty i słowa. Dziękujemy, że był Pan z nami tyle lat...
Profesor Stanisław Piątek rozpoczął pracę w Liceum w 1963 r. jako nauczyciel wychowania technicznego i rysunku. Był kierownikiem świetlicy szkolnej, pełnił też funkcję wizytatora metodyka przedmiotowego zajęć praktyczno- technicznych i wychowania plastycznego. Mimo, że w roku 1991 przeszedł na emeryturę, pracował jeszcze kolejne 10 lat. Wszyscy zwierzchnicy podkreślali Jego szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotu. Był często nagradzany za swoją pracę.
Pan Profesor w szkole wszystko naprawiał... Zawsze można było na Niego liczyć. Będąc już na emeryturze, przed uroczystościami 70- lecia Liceum, zajął się renowacją historycznego sztandaru. Nie musiał. Chciał.
Często nas odwiedzał, pytał co słychać, co w szkole. Uczestniczył w spotkaniach opłatkowych, w Dniu Nauczyciela, w zjazdach absolwentów.
Zmarł 17 grudnia 2022 r.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego