Odeszli od nas...
Dodane przez Administrator dnia Grudzie 20 2022 10:44:53

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomości...

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomości o odejściu Profesorów, ludzi, którzy chlubnie zapisali się w historii naszego Liceum. W listopadzie pożegnaliśmy Profesora Mieczysława Gajewicza, natomiast w grudniu Profesora Mariana Kudryńskiego.

Poniżej przedstawiamy sylwetki obu Pedagogów, ważnych dla wielu pokoleń Ich wychowanków.


Pan Mieczysław Gajewicz urodził się 1 grudnia 1931 r. w Goryszewie w województwie bydgoskim. Gdy rozpoczął naukę w szkole podstawowej, wybuchła II wojna światowa. Został wtedy zmuszony do pracy u niemieckiego gospodarza. Po zakończeniu wojny powrócił do edukacji i ostatecznie w 1956 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra chemii fizycznej. Następnie otrzymał skierowanie do pracy w szkole w Ząbkowicach Śląskich, początkowo w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, a od 1972 r. w Liceum Ogólnokształcącym. Uczył chemii, był także wicedyrektorem szkoły. Za swoją pracę otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrodę specjalną Kuratora Oświaty i Wychowania. W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 23 listopada 2022 r.

Profesor Marian Kudryński ukończył Liceum Pedagogiczne, a następnie wyższe studia pedagogiczne. Pierwszym miejscem Jego pracy była Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy. W Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich został zatrudniony w 1972 roku. Przez 12 lat, do 1984 uczył tu języka polskiego. Absolwenci wspominają Profesora jako kompetentnego nauczyciela i wychowawcę, jako człowieka pomocnego i zaangażowanego w życie szkoły i społeczności lokalnej. Zmarł 10 grudnia 2022 r.
Takich ludzi zapamiętuje się na zawsze...

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich